How to Process Professional Tax in SPARK

സ്പാര്‍ക്ക് വഴി പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനും ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും Salary Matters- Processing ല്‍ Prof. tax calculation തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ DDO Code ഉം Bill type തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം Include Prof. Tax ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം First Half സെലക്ട് ചെയ്യണം. (2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് പ്രിപ്പയര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ Remove Existing Prof. Tax എന്ന ബട്ടണ്‍ വഴി Previous പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് പ്രിപ്പയര്‍ ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയണം.Professional Tax deductions exists for....  employees. You may either remove these employees for reprocessing or continue with the remaining employees. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം.
Remove Existing Prof. Tax  ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം Include Prof. സെലക്ട് ചെയ്യുക.ഇനി First Half ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്(First Half :4/2020 To 9/2020|Second Half :10/2020 to 03/2021) പീരിയഡ് തനിയെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോള്‍ Confirm  ചെയ്യാം.
തുടര്‍ന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിന്‍ഡോയിലെ Print Prof. Tax Deduction ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷന്‍ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പി.ഡി.എഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കും.

കൂടാതെ, ഈ ബില്ലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും Deductions ല്‍ 10/2019 മുതല്‍ 3/2020 കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് തുകയും വന്നിട്ടുണ്ടാകും.ഇത് പ്രിന്‍റ് എടുത്ത് DDO ഒപ്പ്  വച്ച് സീല്‍ ചെയ്ത് ആകെ തുകയും ചേര്‍ത്ത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് / മുനിപ്പാലിയിലോട്ട് അതുമല്ലെങ്കില്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍  നല്‍കാം .
പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബില്ലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ Remove Existing Prof. Tax എന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കാം.പഞ്ചായത്തില്‍/മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍/തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍നേരിട്ട്നല്‍കുന്നവര്‍ഇങ്ങനെചെയ്യണം.ഇല്ലെങ്കില്‍പ്രസ്തുതBill Typeലെഎല്ലാവരുടേയും ഡിഡക്ഷനില്‍ ഈ തുക വന്നിരിക്കും.(ഡിഡക്ഷനില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും മതി[Salary matters >Changes in month >Present Salary >Select Employee> Deductions] ).
 
STSB (Special Treasury Savings Bank Account) വഴി  Professional Tax സമര്‍പ്പിക്കാം
Bill Type ലെ എല്ലാവരുടേയും ഡിഡക്ഷനില്‍ (Salary/ Matters/ Changes in the Month/ Present Salary) Prof Tax Entry വന്നിരിക്കും.ഈ തുക DDO യുടെ പേരില്‍ ട്രഷറികളില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷല്‍ ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് (STSB A/c) ലേക്കാണ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.(ബില്ലിനൊപ്പം ബിംസില്‍ ലഭിക്കുന്ന Proceedings ട്രെഷറിയില്‍ നല്‍കണം Proceedings തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു )  അതില്‍ നിന്നും ചെക്ക് വഴി പണം പിന്‍വലിച്ച് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് / മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലോട്ട് മാറാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ (Intimation ലഭിക്കണം-അതിന് അതാത് ഓഫീസില്‍ തിരക്കുക )  ഈ ചെക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.(ബില്‍ encash ചെയ്തിട്ടേ ചെക്ക്‌ നല്‍കാവൂ).
 
ഒരു ജീവനക്കാരനെ Provisional Taxല്‍ നിന്നും മാറ്റി  നിര്‍ത്താന്‍ അയാളുടെ (Salary Matters-Changes in Month-Present Salary- Bill Type Select Option ആക്കി കണ്‍ഫേം ചെയ്യുക )താല്‍ക്കാലികമായി മാറ്റുക.
 
Proceedings Preparation in BiMS
 
Go to menu TSB in DDO login-First add spl. TSB  Account, Present Details, forwarded details etc ... Then confirm TSB account in admin login...
 
Prepare Proceedings

Step 1. BiMS DDO Login:

TSB - Add/Edit Proceedings

Click Go

Enter Details and Save

Send Approval

Step 2. BiMS Admin Login

TSB - Proceedings Approval and Proceeding E Submit
 
 
Professional Tax - How to pay
 
സ്പാർക്ക് മുഖേനയാണെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് ബില്ലിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. നേരിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 നകം അടക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ ബില്ലിൽ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി, റസിപ്റ്റിന്‍റെ കോപ്പിയടക്കം വച്ച് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കണം..
Professional Tax Statement  Software
സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍.  എല്ലാ വര്‍ഷത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. ഒരു ഓഫീസിന് ഒന്ന് മതി.
Download Profession Tax Statement Software
Submitting Professional Tax Receipt with Salary Bill-Govt Order GO(P) No.195/09/Fin. dtd 20.05.2009
Professional Tax -Amendment-Kerala Municipality Bill 2008
Professional  Tax Rates in Kerala
Proceedings of Professional Tax

6 comments:

Unknown said...

Good

Unknown said...

This very helpful... Thank u for ur initiative

Unknown said...

Very helpful,thank you.

Unknown said...

Informative. Detailed information is provided

zasma yasmin dawood said...

Click here to now more: professional tax registration online

Income Tax Return said...

We Informed you about Income Tax Return

This tax in India since 1961 through the multiple Amendment of the Constitution of India.

This article is really helpful to you, Every business and offices required Income Tax Return in Mumbai and Income Tax Return in Pune. We also provide professional service for tax return, tax guidanace in Income Tax Return in Chennai as well as we provide Income Tax Return in Jaipur and Income Tax Return in Noida.

Get complete detail about income tax, tax refund status, income tax filing procedure, pan number, tax guide. Tax experts in India provided by TaxWala will assist you through the entire process. Online Income Tax Return File your return application & get your acknowledgement Online. Agents and consultanst at TaxWala help you to file income tax return done online in 3 hours without any problem.

Our Tax Consultants also available for Income Tax Return in chandigarh, Income Tax Return in Bengaluru, Income Tax Return in Gurgaon and Income Tax Return in Hyderabad.

We are best in taxation services, itr filing, income tax return in india etc

Best Digital Marketing Company in India

Post a Comment

 

:

antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
Gurumudra Emblem
google chrome

e-mail subscribition

Enter your email address:

powered by Surfing Waves

GPF PIN Finder